Tisková zpráva Trebbia – Czech

Ludvík Feller, výtvarník, pedagog (nar. 1929), obdrží v Praze za svou uměleckou činnost renomovanou cenu Trebbia-2020.
Ludvík Feller studoval po válce na Pedagogické falkultě Karlovy university v Praze malbu, grafiku a psychologii. V Praze si udělal jméno jako grafik, poté, co vyhrál celou řadu cen v oboru užité grafiky. V roce 1968 odešel Feller z Československa. Po absolvování celé řady studijních cest, vyučoval v Berlíně na Schiller College výtvarné umění a na Berliner Hochschule der Künste (dnešní Universität der Künste) visuální rétoriku a aplikovanou semiotiku.
Celá jeho umělecká dráha je vlastně překonáváním hranic mezi svobodným a užitým uměním. Propojení přírody a umění a úvahy o původu a formách umělecko kreativní tvorby, charakterizují celé jeho dílo. Feller zanechal své umělecké a pedagogické stopy i na Fakultě výtvarného umění University Johana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Žije a pracuje v Berlíně a v Praze.
Cena Trebbia se od roku 2001 uděluje umělcům, podnikatelům a sponzorům. Název této ceny se vztahuje k řece Trebbia v italské provincii Ligurie, na jejíchž březích podle legendy našel útočiště Sv. Roch. V kapli Sv. Rocha, která byla postavena začátkem 17. století během vlády císaře Rudolfa II. v areálu pražského strahovského kláštera, se od roku 1994 nachází Galerie Miro. V roce 2000 založila tato Galerie Evropskou cenu jako ocenění a uznání umělcům a podporovatelům kultury a pojmenovala ji podle řeky Trebbia. Dnes toto vyznamenání propůjčuje TREBBIA Foundation.
K udělení cen 2020 dojde 17. října 2021 v Praze a bude živě přenášeno Českou a Slovenskou televizí a současně v simultáním anglickém překladu na You Tube.
K dosavadním držitelům ceny patří mimo jiné Markus Lüpertz, Ronnie Wood, Václav Havel, Bob Geldof, Vladimír Kličko, Luciano Benetton, Annie Leibovitz, král Norodom Sihamoni a Karel Gott.
  
Členy mezinárodního nominačního výboru Trebbia 2020 jsou:

  • Benke Aikell (Švédsko), majitel a vydavatel časopisu Czech & Slovak Leaders.
  • Eva Blahová (Slovensko), profesorka operního a koncertního zpěvu, členka umělecké rady BHS Bratislava a svého času ředitelka Janáčkovy Opery v Brně.
  • Michael Haas (Švýcarsko / Německo), sběratel, galerista a kurátor.
  • Hynek Kmoníček (Česká republika, diplomat, v současné době český velvyslanec v USA)
  • Michael March (USA / Česká republika), spisovatel, básník a zakladatel mezinárodního festivalu spisovatelů v Praze.
  • John Mucha (Spojené království / Česká republika) bankéř, vnuk a správce pozůstalosti Alfonse Muchy.
  • Miro Smolák, majitel a ředitel Galerie MIRO, zřizovatel Nadačního fondu Trebbia a předseda MNK Trebbia (Česká republika /Slovensko / Německo)
  • Martin Jan Stránský (USA / Česká republika), lékař, pedagog, nakladatel a publicista.
  • Klaus von Trotha (Německo), bývalý ministr pro vědu, výzkum a kulturu v Badensku-Württembergsku.