Ludvík Feller


P¯Ìroda
P¯Ìroda - my a j·
Objekty
Objekty
Obrazy
Obrazy
PapÌr·ûe
PapÌr·ûe
Video
Video
GrafickÈ znaky
GrafickÈ znaky
OrientaËnÌ systÈmy
OrientaËnÌ systÈmy
V˝tvarn˝ doprovod
V˝tvarn˝ doprovod
Cartons
Cartoons
UËebnÌ programy
UËebnÌ programy
éivotopis
éivotopis
V˝stavy
V˝stavy/Recenze/Texty
Publikace
Publikace
Kontakt
Kontakt

PoslednÌ aktualizace
19.11.2019, 09:10

en cz  Ludvík Feller          Papíráže

Řezání, Fotokarton
Krájení / vázání, papír
Trhání, houfování, papir
Tlačení I
Kroucení, papír

Tlačení II
Stáčení
Mašlení, papír
Vysychání, papír
Slamění

Rolování
Skládání
Smyčkování
Čtyři možnosti
Joy in a box, papír

Joy 6, papír
Joy 7, papír
Joy 2, papír
Joy 4, papír
Joy 5, papír

Kniha: Walking point
Kniha: Walking point
Kniha: Materiál v akci
Kniha: Materiál v akci
Kniha: Materiál v akci

Kniha: Materiál v akci
Kniha: Materiál v akci
Kniha: Materiál v akci
Kniha: Materiál v akci
Kniha: Materiál v akciPřekládání, papír Ingres
Stáčení - mačkání
Trhání - houfování
Trhání - muchlání
Růžení
Uzlování , plátno

Překládání - rozkládáníZpÏt na zaË·tek str·nky