Ludvík Feller


P¯Ìroda
P¯Ìroda - my a j·
Objekty
Objekty
Obrazy
Obrazy
PapÌr·ûe
PapÌr·ûe
Video
Video
GrafickÈ znaky
GrafickÈ znaky
OrientaËnÌ systÈmy
OrientaËnÌ systÈmy
V˝tvarn˝ doprovod
V˝tvarn˝ doprovod
Cartons
Cartoons
UËebnÌ programy
UËebnÌ programy
éivotopis
éivotopis
V˝stavy
V˝stavy/Recenze/Texty
Publikace
Publikace
Kontakt
Kontakt

PoslednÌ aktualizace
19.11.2019, 09:10
en cz  Ludvík Feller          Grafické znaky

Československé
aerolinie
Liberecké
výstavní trhy
Dokonalý výrobek
 
Filmové studio
Barandov
Nejlepší výrobek,
Institut pro normalizaci
Knižnice,
Dětská kniha

Krém na boty
FOX
Severosklo
 
ČS spisovatel
nerealisováno
Aritma Computer
 
Humenné, Výrobky
frézované ze dřeva
Dunajský Klub, spolek
žurnalistů, Praha/Vídeň

Srdce-Tolerance
-Ballance, Berlin
Brooks Boutique,
Berlin
Computer LOGO,
BBF Nixdorf Computer
spolek berlínských
sochařů a keramiků
DIMO, montáže-vnitřní
architektura
COPELIA, baletní
škola, Berlin

European Centre for
the Development
of vocational
training, Brussels
Koncertní
nakladatelství,
Berlín
 
Q BIRD,
HI FI
přístroje,
Berlin
Pracovní skupina
Sociální skutečnost,
Freiburg
 
INFO MUSIC
Bulletin,
San Francisco
 
SENON,
Architektský atelier,
Wolfgang Rinas,
Berlin

Vizuální Komunikace,
Berlin
Mut zu grünen Wänden,
Odvaha zazelenit fasády
Edition Pavel
Sticha, Berlin
Pozor, čersvě natřeno
Senat Berlin
Logo režizéra
Dobroslava Zborníka
ATICO MONEO,
elektrofirma, Praha

Biofínek
Biofinance
Restaurace
Freic Universitat Berlín
Péče o rodinu
Senát BerlínZpÏt na zaË·tek str·nky